DELVE 2

Letapolise.lv

Avocet Lifting

Pasteidzies!
EKSKLUZĪVA IESPĒJA PIETEIKTIES GRANTAM.


Stiprini savu uzņēmumu, izmantojot MVU fonda "Idejas stiprākam uzņēmumam" sniegto atbalsta dotāciju (grantu) preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai Eiropas Savienībā. Papildus informācija, rakstot uz [email protected]Clarus Management SIA noslēdzis 06.12.2022 līgumu SKV-L-2022/564 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta "Starptautiskās konkurentspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


 

Mūkusalas iela 41B
LV 1004, Rīga, Latvija

 

© 2001 - 2022 CLARUSLEI: 984500D0E2C75DL10878

Tālrunis +371 67 281430
[email protected]